Judith Bokhove - Kandidaat Lijsttrekker GroenLinks Rotterdam

In 2018 groeiden we van 2 naar 5 zetels. Ons beste verkiezingsresultaat ooit verzilverden we ineen sociaal en duurzaam coalitieakkoord. Die verandering is zichtbaar.
Doorbraken zijn bereikt, het gure rechtse beleid is gekeerd. Minder kinderarmoede, minder laaggeletterdheid.
Een fijnere stad met schonere lucht, meer ruimte voor voetgangers en fietsers en daadkrachtig klimaatbeleid(+150 miljoen!). Deze koers zal ik vasthouden en versnellen.

De aankomende verkiezingen worden spannend. Tegen de landelijke trend in gaan we ervoor om Rotterdam linkser te maken en weer één van de grootste fracties te worden. Daarmee blijven we aan het roer en pakken door. Het kan , want Rotterdam loopt voorop in veranderingen. We laten zien dat de progressieve en inclusieve waarden van GroenLinks Rotterdam er toe doen. En het moet , er is “no time to waste” en daar hebben we iedereen bij nodig!

Met jouw stem, maak ik onze groene en rode idealen verder waar!