Verkiezingswinst omgezet in coalitiedeelname

Groenlinks heeft na een optimistische campagne als een van de "winnende" partijen het voortouw genomen in de vorming van een hoofdlijnenakkoord, samen met de VVD. Om een brug tussen links en rechts te slaan in een door de verkiezingen nog sterker gepolariseerde stad. Maar ook tussen arm en rijk, Noord en Zuid. In onze "wereld"stad mogen je afkomst, huidskleur, seksualiteit of levensovertuiging er niet toe doen voor je kansen in het leven.
In het coalitieakkoord is een-op-een aangesloten op het groene transitieplan voor Rotterdam dat gemaakt is door Buro Drift. Dat is een lange termijn transitieplan met aansprekende vergezichten en concrete kwantificering van vergroening/energietransitie. Dat pad volgen we en betekent ook voor de komende 4 jaar volop verandering!

Ook op sociaal terrein zorgden we voor grote veranderingen:

De verplichte tegenprestatie van uitkeringsgerechtigden is omgezet naar een stimulering van vrijwilligerswerk en scholing. Daarmee is een negatieve spiraal doorbroken en omgezet in een positieve bejegening kijk op de wereld, waardoor meer veiligheid ontstaan voor mensen die toch al in onzekere situatie zitten zonder betaalde arbeid. Dat heeft geleid tot een structurele daling van het aantal bijstandsgerechtigden!
Om armoede en schulden terug te dringen investeren we jaarlijks ruim 12 M extra. Met resultaat: het aantal kinderen dat in armoede opgroeit daalde van 1 op de 4, naar 1 op de 5.

Een kleine greep uit de vele groene en sociale punten die we hebben weten te verzilveren:

Drift-rapport Transitiepad R'dam

Nieuwe Energie voor Rotterdam - DRIFT (eur.nl)

We maakten 12 Miljoen extra budget vrij voor taallessen. Er zijn ongeveer 90.000 laaggeletterden in Rotterdam. Er zijn inmiddels 15.000 van hen gestart met een taaltraject om beter te leren lezen en schrijven.

Ruim baan voor actieve mobiliteit

De Rotterdamse Mobiliteitsaanpak voorkomt doorgaand- en sluipverkeer en daarmee voor verbetering luchtkwaliteit en verkeersveiligheid. Minder auto's en parkeerplaatsen in de stad betekent meer ruimte voor mensen, groen en spelen.

Experiment Hoogkwartier

Bewoners ondervonden de effecten van deelmobiliteit in hun buurt. Vrijgekomen parkeerplaatsen werden vervangen door groen. In meerdere wijken krijgt dit succesvolle experiment navolging.

Aanpak Kinderarmoede. Door een flinke investering in armoedebestrijding zijn er nu minder kinderen die in armoede opgroeien. In plaats van 1 op de 4 nu 1 op de 5. Nog steeds te veel. Het project: Ieder kind een vakantieherinnering zorgt dat alle kinderen na de vakantie op school een verhaal kunnen vertellen. Ook dat is inclusief beleid.

Experiment Kruisplein

Sluip- ,doorgaand en 'aso'-autoverkeer werd ontmoedigd door deze "knip'. Voetgangers en fietsers genoten juist van het veiliger en overzichtelijker kruispunt. Dit smaakt naar vervolg.

Fancy Women BikeRide - Fietsbank

Fietsen maakt zelfstandig en is gezondl Het is goedkoop, het brengt je verder! De Fietsbank is opgericht voor mensen zonder fiets(ervaring). Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen een fiets krijgen. Volwassenen krijgen fiets- en reparatieles en ook een fiets. Met deze vrolijke tocht brachten wij het plezier van fietsen bij nog meer mensen onder de aandacht. #practicewhatyoufiets