Motivatiebrief Lijsttrekker Groenlinks Rotterdam


Beste leden van de kandidatencommissie,

Graag stel ik mij voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen wederom kandidaat voor het lijsttrekkerschap van Groenlinks in Rotterdam.

In 2018 zijn we na een succesvolle campagne gegroeid van 2 naar 5 zetels, ons beste verkiezingsresultaat ooit. Door strategisch opereren hebben we het voortouw kunnen nemen in de onderhandelingen en grote slagen gemaakt in het verankeren van ons verkiezingsprogramma in het “raamwerk” en het collegeprogramma: “Nieuwe Energie voor Rotterdam”. Het frisse en nieuwe elan heeft tot een grote trendbreuk geleid op onze groene onderwerpen: energie en mobiliteitstransitie en vergroening en op onze sociale onderwerpen: kansengelijkheid/taal en armoedebestrijding.

Als lijsttrekker/voorvrouw van de partij en wethouder heb ik mijn beloften aan de kiezers en Groenlinks waar gemaakt.

Echter, we zijn er nog niet. Om deze doorbraken stevig(er) te verankeren en de trends te versnellen is het belangrijk dat Groenlinks Rotterdam ook in 2022 weer een goed verkiezingsresultaat haalt.

Verandering en vooruitgang brengen in onze stad vraagt (een lange termijn)visie, veerkracht en vasthoudendheid. Deze eigenschappen samen met mijn niet afnemende dosis werklust en energie blijken ook een goede basis voor samenwerking met onze stabiele, betrouwbare en inhoudelijk sterke fractie. Groenlinks Rotterdam is uitgegroeid tot een constructieve, agenda-zettende en gewaardeerde coalitiepartij. Aan deze profilering en positionering van Groenlinks Rotterdam heb ik de afgelopen jaren hard gewerkt als fractievoorzitter, lijsttrekker en wethouder. Eigenschappen en elan waarmee ik me ook in 2022 weer graag inzet voor onze partij. Inmiddels met nog meer ervaring en nog beter geïnformeerd vanuit de brede agenda van het college en mijn eigen portefeuilles.

Ik geloof in “de kracht van de combinatie/de som is meer dan het geheel der delen”.Samenwerken om onze idealen te verwezenlijken, een ieder vanuit zijn/haar diversiteit/kracht, expertise en met aandacht en ruimte voor persoonlijke groei. Investeren in (nieuwe) mensen en samenwerking levert veel energie op en zorgt -wederom- voor een vliegende start in 2022. Ik ben inmiddels gewend het voortouw te nemen waar nodig, maar ook fractiegenoten de ruimte te geven om zich te ontwikkelen en te profileren. Afgelopen periode hebben wij bewust ingezet op coalitiedeelname en daarmee veel van onze sociale, duurzame en groene idealen kunnen verwezenlijken. Deze koers zet ik graag voort, met extra oog voor de noden van nu en de blik op de toekomst gericht. Immers vele (kwetsbare/jeugdige) Rotterdammers zijn geraakt door de Coronacrisis, daarnaast blijft het zaak in onze superdiverse stad polarisatie, discriminatie en racisme tegen te gaan. Corona gaf en geeft ons juist ook een kans om voor de langere termijn nieuwe keuzes te maken. Denk aan de extra ruimte voor horeca en voetgangers/fietsers, de herwaardering van groen in de buurt en de investeringen in de 7 grote stadsprojecten waarbij klimaatadaptatie het autoluwer maken van de stad centraal staan.

Als wethouder ben ik gewend om zichtbaar te zijn, zeker op het gebied van de “veranderende stad”. De herinrichting van het Hofplein, OV-baan door de Maastunnel, het Blaakpark zijn iconische projecten waar ik mijn nek voor heb uitgestoken. Waar deze periode de basis voor is gelegd en waarvoor we de credits ook graag naar ons toetrekken in een volgende periode. Dit samen met het steeds meer autoluw, fiets- en wandelvriendelijk maken van de stad maakt naast ons inhoudelijk en sociaal verkiezingsprogramma echt tastbaar dat er iets te kiezen valt. Ik verwacht dat de energie-en mobiliteitstransitie, wonen en inclusiviteit/kansengelijkheid/anti-racisme belangrijke verkiezingsthema’s worden.

De afgelopen landelijke verkiezingen zijn voor Groenlinks niet goed verlopen. Het is belangrijk lering te trekken uit het evaluatierapport. Vanuit de begeleidingscommissie heb ik daar mijn steentje aan bijgedragen. Omdat er landelijk sprake was van een opeenstapeling van (mogelijke) factoren, die wij in Rotterdam willen voorkomen, is een goede strategie, focus en samenwerking met bestuur/fractie/campagneleiders en nieuwe kandidaten voor zowel de gemeenteraad als de wijkraden essentieel voor een goede verkiezingsuitslag.

Naast de nodige debatervaring, die onmisbaar is voor de lijsttrekker om kiezers aan te spreken, lukt het mij ook goed om vrijwilligers en kandidaten te motiveren om (digitaal - maar het liefst weer huis-aan-huis) campagne te voeren. Dat is belangrijk, want hoe meer mensen wij met een progressief en verbindend geluid op de been weten te brengen, hoe succesvoller wij zullen zijn.

Graag ga ik snel weer aan de slag voor en met Groenlinks Rotterdam, om onze leden, kandidaten en vrijwilligers eensgezind en enthousiast in de verkiezingsmodus te krijgen en vele Rotterdammers te overtuigen van het belang van een groot Groenlinks voor de stad. Er is immers “no time to waste”.

Vriendelijke groet,

Judith Bokhove

Rotterdam, juli 2021