Wie ben ik en wat wil ik:

Ik ben Judith Bokhove, wethouder Mobiliteit, Jeugd en Taal in Rotterdam. In 2018 was ik lijsttrekker van GroenLinks. We hebben toen een historisch resultaat geboekt: vijf zetels, deelname aan het College en voor het eerst twee wethouders! Samen met mijn collega-wethouder Arno Bonte en de fractie van GroenLinks in de Raad werk ik dagelijks aan het verwerkelijken van onze idealen.

Ik ben geboren en opgegroeid in Rotterdam. Ik heb er vijf kinderen grootgebracht (waarvan één pleegkind). Ik hou van onze stad en van de nuchtere Rotterdamse mentaliteit en de diversiteit van de mensen. Van de gebouwen, van het cultuuraanbod, van onze groene parken. Ik blijf als wethouder veel door de stad lopen en fietsen om te genieten van de mooie kanten van onze stad, maar ook om te zien wat er niet goed gaat.

Want in Rotterdam is het nog altijd ongelijk verdeeld. Ook in Rotterdam is de welvaart gegroeid. Maar schulden, slechte woonomstandigheden, luchtvervuiling en gezondheidsproblemen beheersen het leven van nog te veel Rotterdammers. Corona heeft juist ook de mensen getroffen die het niet makkelijk hadden.

In het stadsbestuur hebben we de afgelopen vier jaar met nieuwe energie gewerkt aan verandering. Ondanks corona hebben we vastgehouden aan de drie doorbraken die we wilden bereiken: Fijn wonen in een wereldstad, Energietransitie & Nieuwe Economie en Arbeidsmarkt en Gelijke Kansen. We hebben successen geboekt: zo is de armoede onder kinderen flink afgenomen, is er meer ruimte gekomen voor schoon vervoer en een stevig klimaatbeleid ingezet.

Graag word ik weer lijsttrekker van GroenLinks Rotterdam bij de verkiezingen van 2022. We moeten nu vol doorpakken om onze groene en linkse idealen in Rotterdam te realiseren!

Rotterdam GROENER en GEZONDER:

Samen hebben we deze periode gewerkt aan meer groen in de stad. We hebben plannen gemaakt voor een groen Hofplein en het Blaakpark. We hebben vastgelegd dat voetgangers en fietsers voortaan meer ruimte krijgen als we straten herinrichten. Op talrijke plaatsen in de stad zie je dat al terug. Rond de Maastunnel overschrijden we niet langer de normen voor schone lucht. En waar dat kan schroeven we de maximumsnelheid terug naar 30.

We moeten nu doorpakken: om snel openbaar vervoer te realiseren tussen Noord en Zuid. Om in de hele stad de auto te gast te maken en fietsen en lopen de norm. Om de hoeveelheid tegels en asfalt te verminderen en het groen te vergroten. En om verder te werken aan een schone en toekomstgerichte economie, die draait op schone energie en energiebesparing.

Zo kan Rotterdam, ook als het aantal inwoners verder doorgroeit, een groenere stad worden en daarmee ook een gezondere en klimaatbestendige stad.

Rotterdam EERLIJKER maken:

Samen hebben we deze periode gewerkt aan het aanpakken van armoede, het verminderen van problematische schulden en het ondersteunen van moeders in moeilijke omstandigheden. We hebben stevig geïnvesteerd in de zorg en de jeugdhulp. En in de beschikbaarheid van hulp bij geweld achter de voordeur.

We moeten nu doorpakken: om kwetsbare mensen die hun baan zijn verloren door corona te helpen. Om ervoor te zorgen dat jongeren met problemen niet meer te lang op hulp hoeven te wachten. En om humane opvang voor alle dak- en thuislozen te realiseren.

Zo kan Rotterdam een eerlijkere stad worden, waar schrijnende verschillen in welzijn en gezondheid worden verkleind.

En een stad voor IEDEREEN:

Samen hebben we deze periode gewerkt aan het tegengaan van racisme en discriminatie. We hebben gewerkt aan het vergroten van de betrokkenheid van jongeren. We hebben mensen die moeite hebben met lezen en schrijven uitgedaagd om hun taalvaardigheid te verbeteren. Met succes: 15.000 mensen zijn al gestart met een cursus.

We moeten nu doorpakken: om racisme, discriminatie en homofobie uit te bannen, om tolerantie te bevorderen en de vrijheid van Rotterdammers te verdedigen om hun leven op hun eigen manier in te vullen. Om mensen te betrekken bij de besluiten die hun aangaan, ook de Rotterdammers die minder mondig zijn. Om de taalachterstand waar ongeveer honderdduizend Rotterdammers mee kampt aan te pakken.

Zo kan Rotterdam een stad worden met minder tegenstellingen, met meer cultuur en ruimte voor initiatieven van bewoners en ondernemers!


Interview Judith bij OPEN Rotterdam

Rotterdam groener en gezonder! Met Judtih Sargentini in actie voor schone lucht in de meest vervuilde straten van Rotterdam.