Anderen over mij

Voorlichting over de Tweedekamerverkiezing bij Talentfabriek010.

Karin Welp - Talentfabriek010

Judith heb ik leren kennen toen ze vrouwen in de naaiateliers van Talentfabriek010 voorlichtte over de Tweedekamerverkiezingen en hoe onze democrartie werkt. Haar presentatie was helder en onpartijdig. Daardoor inspireerde ze de vrouwen om hun vragen te stellen en ontstond een levendig gesprek over het belang van de verkiezingen. Knap dat Judith het politieke bewustzijn bij deze groep allochtone vrouwen kon aanwakkeren. Het leidde ertoe dat we onlangs een bezoek hebben gebracht aan het stadhuis en daar vol belangstelling een raadsvergadering hebben bijgewoond.

Mijn vogelinitiatief leidde niet alleen tot versterking van de ecologische structuur, maar ook tot directe toename van het aantal vogelhuisjes in tuinen/balkons bij raadsleden!

André de Baerdemaeker - ecoloog Bureau Stadsnatuur

Judith is in de afgelopen jaren een vaste gast bij Bureau Stadsnatuur geworden. In uiteenlopende situaties belt, mailt en bezoekt zij de ecologen om ze het hemd van het lijf te vragen wanneer ecologie en stadsnatuur onderdeel zijn van debat en besluitvorming.
Ik heb Judith leren kennen als een raadslid dat haar standpunten op het gebied van stadsnatuur en ecologie baseert op informatie van verschillende deskundigen, waarbij ze zich kritisch opstelt. In mijn ogen is dat een kwaliteit die bij meer raadsleden en bestuurders voor zou mogen komen. 
Ik hoop dat we deze prettige samenwerking in de komende jaren voort kunnen zetten, want dit is een uitstekende manier om de kennis van o.a. Bureau Stadsnatuur in te zetten voor alle Rotterdammers. 

test

Bewoners vragen aandacht voor een NEE bij het referendum over de woonvisie. Harm staat rechts.

Harm de Oude - Gebiedscommissie IJsselmonde

Als gebiedscommissielid in IJsselmonde heb ik de afgelopen jaren nauw samengewerkt met Judith Bokhove bij lastige dossiers als het AZC in de Beverwaard, de bouw van woningen in het park de Twee Heuvels en het referendum over de woonvisie.
Judith heeft nauwe contacten met een uiteenlopend netwerk van mensen en organisaties in Rotterdam en ze weet die contacten in te zetten voor het politieke werk in de raad. Ze is daardoor uitstekend in staat om GroenLinks te vertegenwoordigen zowel op de ‘straat’ als in de raad.
Ik heb Judith leren kennen als inhoudelijk sterk, en daarnaast als een prettige persoonlijkheid. Zij beschikt over de eigenschap om niet alleen te zenden maar ook te luisteren. Ze heeft het vermogen om mensen op één lijn te krijgen en uiteenlopende posities te overbruggen, te bundelen en te verenigen in een helder GroenLinks standpunt.
Ik beveel Judith Bokhove van harte aan als lijsttrekker voor GroenLinks Rotterdam.

Volle publieke tribune bij debat over behoud Wijkpaleis: Mensen maken de stad!

Marieke Hillen - Initiatiefnemer Wijkpaleis en Huize Middelland

Het afgelopen jaar heeft het Wijkpaleis hard gewerkt om (een deel van) de panden aan de Middellandstraat als publieke plek voor de wijk te behouden. We hebben Judith in deze tijd als een heel betrokken en bevlogen raadslid leren kennen. Judith was al voor de verkoop van de panden in gang werd gezet, betrokken en sprak zich uit dat de bedrijvigheid die er was (Wijkpaleis, HUB, muziekstudio's) op geen enkel moment kon worden ingeruild voor leegstand. Betrokken hield Judith ook gedurende het aanbestedingsproces een vinger aan de pols, terwijl zij ook de ruimte bood om op eigen kracht en met eigen initiatief een plan te ontwikkelen. 
Toen duidelijk werd dat het proces niet vlekkeloos was verlopen, trok Judith in de raad samen met enkele andere partijen hard en luid aan de bel. Zij stond voor de bewoners en de wijk en zorgde dat zij goed werd geïnformeerd voor het debat rond de aanbesteding. Door haar ferme geluid tijdens het debat moest de wethouder meer inzicht geven in het proces en heeft de raad met een drietal moties ingestemd, waardoor bewoners voortaan worden gekend in de verkoop van het vastgoed in Middelland en moet de gemeente in co creatie werken aan een alternatief voor het Wijkpaleis. Dit is niet alleen een steun in de rug van het Wijkpaleis, maar heeft het debat over het gebruik/de verkoop van maatschappelijk vastgoed waar initiatieven zich hard voor maken ook scherper gemaakt voor de toekomst.

Judith biedt alle ruimte voor de wijk, de bewoners en het initiatief.

Bij bezoek van Bram van Ojik aan Rotterdam kwamen TK, Raad, Deelgemeente (Harika) en Burgemeester bij elkaar voor een goed gesprek

Ahmed Harika - (oud) Dagelijks Bestuur Deelgemeente Noord

Als dagelijkse bestuurder in Deelgemeente Noord heb ik in deze periode heel prettig met Judith samengewerkt. Zij heeft in de gebieden waar GL was vertegenwoordigd GL punten gezamenlijk op de agenda gezet, en dat gold ook voor Noord. Ik heb Judith altijd als prettig ervaren en hebben veel gezamenlijk opgetrokken om GL punten te realiseren. Judith heeft een groot netwerk in Rotterdam en kan veel mensen mobiliseren voor de goede zaak. De kracht van Judith is dat zij een verbinder is en kan snel mensen enthousiast maken. In deze tijden van polarisatie is Judith de goede persoon op de goede plek.

Volle zaal bij Landelijk Verkiezingsdebat bij Ettaouhid (3e van links - Armagan)

Armagan Önder - Fractievoorzitter GroenLinks Tiel

Ik heb Judith voor het eerst leren kennen toen ik moest debatteren als kandidaat voor de landelijk verkiezingen bij Ettaouhid in Rotterdam. Het zou een pittig debat worden! Maar zo pittig had ik niet verwacht. Judith was gelukkig ook aanwezig in de zaal om mij te steunen. En dat deed ze ook! Tijdens een heel pittig moment wist Judith de sfeer te kantelen. Ze stond op en zocht verbinding op in de zaal. Ze bleef daarna ook nog napraten met de aanwezigen. Het viel mij op dat veel van de aanwezigen haar ook kenden als fractievoorzitter van GroenLinks. Dat is knap! Het is namelijk heel lastig als lokale politicus om bekendheid te verwerven.
Kortom, ik geloof dat Judith nog lang niet klaar is in Rotterdam. Ze weet de verbinding te leggen tussen de verschillende lageni n de samenleving en staat stevig in haar schoenen! En dat is nodig in een stad als Rotterdam: een vrouw met visie en verbinding.

Erik Wemmers met buurtgenoten bezig met een van de vele buurtmaaltijden die worden klaargemaakt in de Pluktuin, onderdeel Essenburgpark

Erik Wemmers - Initiatiefnemer Pluktuin en Essenburgpark

De Pluktuin (een Progroen initiatief) is nu alweer zes jaar geleden ontstaan op een leeg staand terrein tussen de RFC weg en de Essenburgsingel. De Pluktuin was een eerste stap richting het groen houden (lees; Essenburgpark to be) van het hele RFC weg gebied. Vanaf het begin ben jij hierbij erg betrokken geweest. Je hebt je vanaf dat moment enorm ingezet voor dit gebied. Je bent toegankelijk, je denkt mee/doet mee en vooral; je hebt je vanaf het eerste moment ingezet om te gaan voor het Essenburgpark (dus te kiezen voor de keus van bewoners). En dit is uiteindelijk ook gelukt door een motie die jij ooit hebt ingediend, die werd gesteund door alle politieke partijen. Daar zijn wij jou ontzettend dankbaar voor! GroenLinks mag wel trots zijn op zo'n partijlid en er ook erg zuinig op zijn. 

Met Lies Roest, Stefan Lelieveld en Harm den Oude in gesprek met bewoners tijdens werkbezoek in IJsselmonde

Lies Roest - Burgerraadslid en fractiemedewerker GroenLinks

Binnen de grote familie die GroenLinks Rotterdam voor mij is, is Judith een van de gangmakers. Onvermoeibaar is ze in de weer om onze familie nog sterker, hechter en invloedrijker te maken. Dat doet ze op straat, tijdens de talrijke campagneacties, in zaaltjes en huizen van de wijk tijdens bijeenkomsten en workshops met het maatschappelijke organisaties, in de raad als het er om gaat, én achter de schermen, buiten het zicht van media en buitenstaanders. Ze combineert daarbij het verantwoordelijkheidsgevoel jegens onze partij en onze kiezers met een enorme drive om GroenLinks Rotterdam op de kaart te zetten.
Waar ze oorspronkelijk begon met een specialisatie in bomen en wonen, heeft ze haar speelveld de afgelopen jaren uitgebreid naar het sociale domein. Judith heeft ook oog voor de lange termijn, en de ambitie om van Rotterdam een GroenLinkse stad te maken. Als aanvoerder van ons kleine team weet ze ons steeds weer te inspireren en te enthousiasmeren om nog een extra stap te zetten.
En Judith is niet alleen een goed raadslid,  maar ook een hele fijne collega. Ze heeft oog voor het persoonlijke, houdt in de gaten of iedereen lekker in zn vel zit en is er wanneer je haar nodig hebt.
Voor mij is Judith dé persoon om onze GroenLinks-lijst aan te voeren. Ik kan me geen betere lijsttrekker wensen!


Indirah Tauwnaar van Future in Dance tijdens het inspreken bij de Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport

Indirah Tauwnaar - Directeur Future in Dance

Een mooie grote lach en een vriendelijk praatje terwijl we onze honden uitlieten op de Essenburgsingel in het mooie Delfshaven, zo ontmoette ik Judith voor de eerste keer. Tijdens de strijd voor een plek in het Rotterdamse cultuurplan, liep ik de fractiekamer binnen en prompt daar zat ze dan! De volledig in haar rol opererende voorzitter van de Rotterdamse Gemeenteraad. Die mevrouw met de grote lach had nog steeds geen naam voor mij. Maar in pauze maakten we meteen weer een praatje en stelde ik me voor als het baasje van. Het was meteen weer even gezellig te midden van de ongezellige strijd. Een aantal weken later moest ik inspreken en opstaan voor een grote groep kwetsbare jongeren uit Rotterdam. Wat een zenuwen had ik, maar daar zat ze weer, in de raadszaal op een imposante grote stoel wederom als voorzitter van de avond.
Wat was ik blij om haar te zien! Het feit dat de per toeval ontmoette nog onbekende buurvrouw mij gerust kon stellen toen ik mijn speech deed voor de, toen nog, enge politici van de Rotterdamse Gemeenteraad.
Judith maakte zich op verschillende manieren hard voor ons! De kleine/nieuwe cultuurinstelling bijna zonder bestaansrecht.  Judith heeft ervoor gezorgd dat mijn beeld dat ik had over de politiek anders werd.
Het zijn toch echt supermensen met onwijs veel passie voor hun stad, die gemeenteraadsleden van Rotterdam. Judith in het bijzonder. Want die mevrouw met de grote vriendelijke lacht is zo menselijk, open en benaderbaar dat we elkaar tegenwoordig, mailen en groeten bij de voornaam.
Wat zou Rotterdam zijn als er geen politici zijn zoals Judith? Waar zou Rotterdam zijn zonder passievolle mensen met een mooie, grote, vriendelijke lach…Succes met alles!!!

Werkgroep Groen in het Groen. Voorzitter Werenfried Spit in wit overhemd in het midden.

Werenfried Spit - voorzitter werkgroep Groen GL010

Ik ondersteun de kandidatuur van Judith Bokhove als lijsttrekker van GroenLinks Rotterdam. Judith is een uitstekend raadslid en fractievoorzitter. Ze is duidelijk in waar ze naartoe wil, in haar groene en linkse idealen. Ik heb de afgelopen jaren gezien dat zij als geen ander in staat is om onze idealen dichterbij te brengen door de verbinding te zoeken met anderen. Door goed te luisteren naar wat partijgenoten en andere Rotterdammers beweegt, door kennis binnen de partij te mobiliseren, en door steun voor onze standpunten te winnen bij andere partijen en organisaties.

Samen met Liselotte de Haan en bewoners in actie tegen de snoeiwoede van de gemeente op de Bergselaan

Liselotte de Haan - Vicevoorzitter gebiedscommissie Noord

Judith is een echte powervrouw. Het is een genot om met haar te mogen werken.
Judith beweegt zich gemakkelijk in verschillende omgevingen en heeft het vermogen om iedereen zich welkom en gehoord te laten voelen. Haar charme en open houding zorgen ervoor dat zowel de heren in pak als de moeders in het buurthuis met haar in gesprek willen en durven. Haar dienend leiderschap in oa de raadsfractie zorgt ervoor dat mensen zich kunnen ontplooien en het team meer kan zijn dan de som der delen. Haar oprechte interesse in mensen en haar tomeloze energie en optimisme zorgen ervoor dat ze weet wat er in de stad en de wijken speelt. Door haar intelligentie en brede interesse is ze van vele markten thuis, terwijl ze ook niet te beroerd is om het toe te geven als ze het even níet weet. Ze geeft de mensen om haar heen de ruimte, onderwijl prima in de gaten houdend waar ze heen wil. Want vergis je niet: Judith laat niet met zich sollen. Menig wethouder of raadslid werd al stevig aangepakt als zij in de ogen van de GroenLinks fractie de zaken niet op orde hadden of het gewoon bij het verkeerde eind hadden. Vriend en vijand (heeft ze die eigenlijk wel?) respecteren haar om haar kennis en kunde en de manier waarop ze het GroenLinkse geluid verdedigt. Dit maakt dat Judith een uitstekende keuze voor het lijsttrekkerschap van GroenLinks Rotterdam is.

In overleg met andere fracties in de raadszaal over een motie. DieuDonnee staat rechts in beeld

DieuDonnee Penning - fractiemedewerker GLRotterdam

Judith is een buitengewoon betrokken politicus. Ze is voor veel Rotterdammers de brug tussen hun zorgen en de politieke realiteit op het stadhuis. Met inhoudelijke voorstellen zoals een taalinitiatief geschreven met de Rotterdammers die hier dagelijks mee te maken hebben als professional of ervaringsdeskundige. Ik vind haar het voorbeeld van een echte GroenLinks politicus, iemand die met beide benen in de stad staat en in de gemeenteraad doormiddel van passie, vasthoudendheid en goede voorstellen verandering teweeg brengt. Judith is altijd wel ergens in de stad te vinden. Van buurttuin tot cultureel evenement en van bewonersbijeenkomsten tot de gemeentelijke duiventil. Judith is een leider met hart voor GroenLinks en bovenal met hart voor Rotterdam.

Aankomst Team Politiek Rotterdam bij finish Roparun op de Coolsingel.

Kees de Gruiter- oud-gemeenteraadslid VVD en logistiek planner Roparunteam Politiek Rotterdam

Judith Bokhove is mijn team captain van het Roparun Team Politiek Rotterdam. Zij weet als geen ander om de partijen te verbinden als het gaat om een gezamenlijke inspanning zoals een sportieve prestatie voor een goed doel, zonder de scherpte te verliezen als het gaat om het politieke debat. We moeten er samen wat van maken in Rotterdam. Daarvoor hebben we kandidaten nodig van alle politieke partijen die hun mannetje staan als het gaat om het verdedigen van de visie waarop ze gekozen zijn door hun kiezers, zonder uit het oog te verliezen dat je samen de stad bestuurt en na afloop van het debat een biertje moet kunnen drinken. Bij deze verkiezingen verlaten veel ervaren volksvertegenwoordigers de raad. Ik heb met Judith stevige en diepgaande discussie gehad over de vrijheid en de grote overheid. Ik ben het niet met haar eens, maar zij is goud waard voor de democratie. Een heldere geest, een idealist en een realist als het gaat om het omzetten van idealen in besluiten. Politiek gezien heb ik er als VVD=er natuurlijk belang bij dat GL zo klein mogelijk blijft en zou ik voor Jeroen moeten zijn, maar ik denk dat een GL fractie met Judith beter is voor de stad.

Jorit Nuijens- raadslid GroenLinks Amsterdam

Judith is een ervaren, gedreven, scherpe politica die herkenbare groene en linkse politiek bedrijft. Ze slaagt erin dat te doen, zonder te vervallen in alfa-mannetjesgedrag. Dat is sowieso een aanwinst, maar zéker in de Rotterdamse politieke arena.

Maarten van de Donk -
oud-raadslid VVD

Als collega-raadslid heb ik Judith leren kennen als iemand waarmee het goed samenwerken is. Ondanks verschillende politieke opvattingen weet ze raadsleden te verbinden. Met een herkenbaar GroenLinks geluid steekt ze haar overtuiging niet onder stoelen of banken. Tegelijkertijd is Judith zich bewust van het belang om als gemeenteraad Rotterdam en de Rotterdammers te dienen.

Sun van Dijk -
oud-raadslid SP

Als collega gemeenteraadslid heb ik Judith leren kennen als een bevlogen en betrokken vrouw die gaat waar ze voor staat. Ik heb Judith, als voorzitter van de commissie zorg onderwijs cultuur en sport, goed leren kennen en nauw met haar samengewerkt. Dat kenmerkt Judith ook. Ze is een echte verbinder die samenwerking zoekt op de terreinen waar zij andere partijen kan vinden, maar durft net zo fel te debatteren met diezelfde partijen op onderwerpen waar die samenwerking onmogelijk is. Als commissievoorzitter moet je boven de partijen kunnen en durven staan. Daarentegen moet je als raadslid fel je eigen partijstandpunt kunnen verdedigen. Judith heeft bewezen beide uitstekend te kunnen.